Koulutukset

Etsitkö koulutusta, jolla innostaa opettajia ottamaan vastaan uuden opetussuunnitelman haasteet ja auttaa tuutoriksi kasvamisessa? Vahvuuteni on pedagogisessa tuessa; teorian ja käytännön yhdistämisessä. Teen väitöstutkimusta käänteisestä oppimisesta ja olen käytännössä käänteistänyt matematiikan opetukseni (lukiossa ja yläkoulussa) sekä arviointikulttuurini. Arvioinnin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea sitä oppimiskulttuuria, joka luokassa pyritään saavuttamaan. Opetushallitus on pyytänyt minulta kaksi artikkelia 2017 julkaistaviin kirjoihinsa. Toisessa pohdin matemaattista monilukutaitoa ja toisessa arvioinnin ja oppimiskulttuurin yhdistämistä. Nämä molemmat aiheet ovat itselleni merkityksellisiä. 

Ota yhteyttä ja räätälöidään koulutus vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Asiantunijaluentojen tarkoituksena on herättää kiinnostus ja halu oman työn kehittämiseen. Puoli- tai kokopäivä koulutuksiin, esim. veso-koulutukset, liittyy konkreettinen tuki oman työn kehittämiseen vertaistoiminnan kautta.  

.
Esimerkkejä asiantuntijaluennoista ja koulutuksista:

  • Käänteisen oppimisen pedagogiaa
  • Käänteinen oppiminen väylänä uuteen opetussuunnitelmaan
  • Itsearviointi ja vertaisarviointi apuna oppimiskulttuurin rakentamisessa
  • OPS 2016 ja arviointi
  • Miten tuetaan oppilaan itseohjautuvuutta?
  • Kasvatuskumppanuus ja oppimisen ilo

Tulevia kaikille avoimia koulutuksia, joihin voit osallistua:

Yhteystiedot ja koulutustilaukset: mrstoivola@gmail.com tai 040 5200954