Posts

Showing posts from January, 2019

Käänteinen arviointi - Lukijalle

Image
Arvioinnista käytävässä keskustelussa näkyy opettajien huoli jaksamisesta. Osin se kumpuaa siitä, ettei formatiivisen arvioinnin tarkoitusperiä ole kouluissa täysin ymmärretty. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten. Se, kuinka onnistuneesti oppilaat voidaan laittaa osaamisensa mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ei ole tae arvioinnin hyvyydestä tai oikeudenmukaisuudesta. Arvioinnin hyvyys on punnittava suhteessa perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman asettamiin velvoitteisiin. Vaaditaan paljon työtä, jotta oppimisen aikainen arviointi juurtuu osaksi opettajan toimintaa ja arvomaailmaa. Jotta opettajasta tulee itseohjautuva arvioinnin kehittäjä, kolmen psykologisen perustarpeen on toteuduttava: tarve autonomisuudesta, tarve kompetenssista ja tarve yhteenkuuluvuudesta. Autonomia tarkoittaa opettajan vapautta valita itse käyttämänsä toimintatavat. Lisäksi siihen kuuluu kyky kantaa vastuuta tekemistään valinnoista. Opettajan autonomia ei ole konteksti