Marika Toivola

Marika Toivola, FM, on pohjakoulutukseltaan fyysikko. Hänet tunnetaan vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajana, käänteisen oppimisen pioneeriopettajana, - väitöskirjatutkijana sekä vahvana formatiivisen arvioinnin puolestapuhujana. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi Marikan vuonna 2013 hänen työstään avoimien oppimateriaalien puolesta. Marika on kirjoittanut yhdessä Tiina Härkösen kanssa kymmenen yläkoulun matematiikan oppikirjaa CC-BY-lisenssillä. Kirjasarja on ilmaiseksi kaikkien käytössä, muokattavissa ja rikastettavissa. 

Marika tekee kasvatustieteiden väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan hän rakentaa ymmärrystä käänteisen oppimisen pedagogiikasta ja opettajan toimijuudesta oma-aloitteisessa koulun muutoksessa. Omien lukion ja yläkoulun opettajakokemustensa sekä väitöstutkimuksensa siivittämänä Marika on lanseerannut käänteisen arvioinnin käsitteen, jossa arviointia tehdään ensisijaisesti itseohjautuvuutta tukevan oppivan yhteisön muodostumista varten. Marika on ollut kutsuttuna pääpuhujana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulun muutosta käsittelevissä konferensseissa.

Syksyllä 2021 Marika aloitti insinöörimatematiikan lehtorina Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän jalkauttaa käänteistä oppimista ja -arviointia korkeakoulukontekstiin. Jos olet kiinnostunut käänteisen oppimisen kehittämisestä korkeakoulukontekstissa tai tutkimusyhteistyöstä, otathan yhteyttä mrstoivola@gmail.com. 

Tämän blogin rinnalla Marika kirjoittaa opetuksen kehittämiseen suunnattua englanninkielistä blogia www.flippedassessment.com sekä ärhäkämmin kantaa ottavaa www.mrstoivola.puheenvuoro.uusisiomi.fi blogia. Jälkimmäisellä hän pyrkii laajemmin lisäämään yhteiskunnan ymmärrystä koulun muutosta kohtaan.   

Marikan löydät myös twitteristä ja LinkedInistä


Popular posts from this blog

Koulun johto, arvioinnin kehittäminen on teidän vastuulla

Käänteinen arviointi insinöörimatematiikassa

ITSEOHJAUTUVUUS tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, MITEN sellainen ollaan