Posts

RoboAI-viikon Teknologia opetuksessa -koulutustapahtuma

Image
Tällä viikolla vietämme RoboAI-viikkoa , joka tarjoaa Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen luotsaamana satakuntalaista TKI-osaamista mahtavalla kattauksella. Keskiviikkona 24.11.2021 satakunnan opettajia palveleva Teknologia opetuksessa -koulutus- ja verkostointitapahtuma tarjoaa monipuolisen kattauksen digi- ja teknologiataitoihin liittyviä luentoja ja työpajoja . Koulutustapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki teknologian opettamisesta, opetusteknologioista ja STEAM-opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Jaan oman luentopainotteisen työpajani diat etukäteen, jotta tiedätte, mitä siellä tuleman pitää ja voitte etukäteen muodostaa mielikuvan siitä, vastaako pajan sisältö mielenkiinnon kohdettanne. Teknologia opetuksessa -tapahtuma toteutetaan hybridimallisena. Lämpimästi tervetuloa joko paikan päälle tai verkkoon. Diat löytyvät tästä linkistä . 

Käänteinen arviointi insinöörimatematiikassa

Image
Algebran kurssillamme on kolme formatiivista koetta, joista tällä viikolla pidimme ensimmäisen. Koekäytäntö mukailee alun pitäen yläkoulumaailmaan kehittämääni käänteistä arviointia. Isoin muutos aiempaan on, että yläkoululuokassa samanaikaisesti koetta suorittamassa oli vain yksittäisiä oppilaita ja nyt samassa luokassa oli yhtäaikaisesti hikoilemassa liki 80 opiskelijaa. Käänteinen arviointi Ennen kuin käyn konkreettisesti läpi koekäytäntöämme, kiteytän käänteisen arvioinnin olemuksen. Siinä keskitytään formatiivisen arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen, vastuulliseen opettamiseen. Vahva tahtotilani opettajana on kulkea Vygotskyn jalanjäljessä, mikä ilmenee sellaisten arviointikäytänteiden luomisessa, joissa eilisen päivän osaamisen mittaamisesta ei missään vaiheessa tule tulostavoite. Vaikka oppilaan älyllisen kehityksen aktuaalinen taso voidaan määrittää summatiivisilla kokeilla, tuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä oppimisesta. Näin toimiessaan opettaja unohtaa lähikehityks

Loikka ammattikorkeakoulumaailmaan

Image
Aloitin tänä syksynä uutena Satakunnan ammattikorkeakoulun insinöörimatematiikan lehtorina ja nyt on ensimmäinen viikko takana yhteistä aikaa opiskelijoiden kanssa. Tilanne on kutkuttava. Saan pitkästä aikaa työntää käteni kyynärpäitä myöten saveen ja keskittyä matematiikan opettamiseen. Viimeiset kolme ja puoli vuotta olen tehnyt täysipäiväisesti väitöstutkimusta ja kiertänyt koulutustilaisuuksissa levittämässä käänteisen oppimisen ja -arvioinnin sanomaa. Oma opettajaidentiteettini on siten jo valmiiksi vahvasti flipattu, mikä helpottaa käänteisen oppimisen jalkauttamistyötä. Minun ei tarvitse enää taistella omien tuntemusteni kanssa ja rakentaa ymmärrystä siitä, mitä oikeastaan yritän olla tekemässä. Tästä huolimatta valtava alkupanos käänteisen oppimisympäristön rakentamiseksi ei katoa mihinkään. Taakkaa lisää se, että opetettavanani on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä linjoja.    Työpaikan suhteen minulla kävi parempi tuuri kuin osasin odottaa. Samaan aikaan kanssani nimi

Inverted Classroom and Beyond 2020 conference proceedings

Image
It was an honor to be a keynote speaker this week at the Inverted Classroom and Beyond 2020 -conference in Austria. I thank the committee for the possibility to write an article to the conference proceedings  Tagungsband zur Tagung Inverted Classroom and beyond 2020 . In my presentation, I wanted to direct attention towards the support teachers need when they start to flip. Not only theoretical and practical support are needed but also emotional support. What hampers the reforming of schools and teaching is the fact that the traditional teaching is considered to be the most deeply ingrained and valuable of the approaches to teaching. It is as if the traditional teaching should be learned before one can even start trying anything else. The problem is significant, because experimentation is limited when one declares traditional teaching to be more valuable or more effective than other forms of teaching. This more likely means a quick return to the traditional teaching even after minor

The lack of understanding boils down the development of assessment for learning

Image
It is sad that even in the country like Finland, which education system is regarded as one of the best in the world, assessment is commonly talked without the context of learning. We should put more focus on what we are talking about when we are talking about assessment for learning (formative assessment). Formative assessment is for learning, not for the judgment of learning. A right starting point for the conversation about assessment is not what tools should be used to measure learning outcomes and how well we can put students in line based on their competence. The right starting point is the goals of learning and our understanding about teaching. In their highly cited article, Scardamalia and Bereiter’s (1991) introduced three idealised models of teaching. In  model A , the focus is on getting the teacher’s job done and learning is thought to be a by-product of this activity. The student is required to show activity in the tasks given by the teacher and needs to do it as instruct

ITSEOHJAUTUVUUS tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, MITEN sellainen ollaan

Image
Sain kunnian tulla kutsutuksi Miia Savaspuron uutuusteoksen ITSEOHJAUTUVUUS tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, MITEN sellainen ollaan julkkareihin Ellun Kanojen toimistolle. Kiitos Miia myös siitä, että saan olla teoksesi koulumaailman hörhö. Aamupala on maukasta ja makustelen seinälle valaistua tekstiä: ”Tänään puhutaan luottamuksesta, ihmiskuvasta, vallasta ja vastuusta. Eli itseohjautuvuudesta! Ilman hypeä.” Tilaisuuden puhujina ovat Savaspuron lisäksi tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta, OP:n toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Nicolas Dolenc human catalyst Smartly.io:sta sekä Aalto yliopiston ohjelmajohtaja Laura Sivula. Sydänalaani kuumottaa ja huomaan miettiväni ehkä ensimmäistä kertaa, mitä on minun henkilökohtainen itseohjautuvuuteni. Se on ennen kaikkea uskallusta tarttua koulumaailman epäkohtiin ja uskallusta haastaa näkemys oppimisesta, mikä väistämättä pakottaa haastamaan näkemyksen myös oppimisen arvioinnista. Kun mietin omaa itseohjautuvuu

Käänteinen arviointi - Lukijalle

Image
Arvioinnista käytävässä keskustelussa näkyy opettajien huoli jaksamisesta. Osin se kumpuaa siitä, ettei formatiivisen arvioinnin tarkoitusperiä ole kouluissa täysin ymmärretty. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten. Se, kuinka onnistuneesti oppilaat voidaan laittaa osaamisensa mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ei ole tae arvioinnin hyvyydestä tai oikeudenmukaisuudesta. Arvioinnin hyvyys on punnittava suhteessa perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman asettamiin velvoitteisiin. Vaaditaan paljon työtä, jotta oppimisen aikainen arviointi juurtuu osaksi opettajan toimintaa ja arvomaailmaa. Jotta opettajasta tulee itseohjautuva arvioinnin kehittäjä, kolmen psykologisen perustarpeen on toteuduttava: tarve autonomisuudesta, tarve kompetenssista ja tarve yhteenkuuluvuudesta. Autonomia tarkoittaa opettajan vapautta valita itse käyttämänsä toimintatavat. Lisäksi siihen kuuluu kyky kantaa vastuuta tekemistään valinnoista. Opettajan autonomia ei ole konteksti