Käänteinen arviointi - Lukijalle

Arvioinnista käytävässä keskustelussa näkyy opettajien huoli jaksamisesta. Osin se kumpuaa siitä, ettei formatiivisen arvioinnin tarkoitusperiä ole kouluissa täysin ymmärretty. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten. Se, kuinka onnistuneesti oppilaat voidaan laittaa osaamisensa mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ei ole tae arvioinnin hyvyydestä tai oikeudenmukaisuudesta. Arvioinnin hyvyys on punnittava suhteessa perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman asettamiin velvoitteisiin.

Vaaditaan paljon työtä, jotta oppimisen aikainen arviointi juurtuu osaksi opettajan toimintaa ja arvomaailmaa. Jotta opettajasta tulee itseohjautuva arvioinnin kehittäjä, kolmen psykologisen perustarpeen on toteuduttava: tarve autonomisuudesta, tarve kompetenssista ja tarve yhteenkuuluvuudesta. Autonomia tarkoittaa opettajan vapautta valita itse käyttämänsä toimintatavat. Lisäksi siihen kuuluu kyky kantaa vastuuta tekemistään valinnoista. Opettajan autonomia ei ole kontekstivapaa yksilön ominaisuus, vaan siihen liittyy oleellisesti myös kyky toimia osana yhteisöä ja olla yhteisön kannalta tuottoisa. Kompetenssi tarkoittaa opettajan osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä kyvykkyyttä kehittyä ja selvitä haasteista. Yhteenkuuluvuus tarkoittaa turvallisuudentunnetta työyhteisössä, vuoropuhelua ja yhteisöllisyyden kautta koettua solidaarisuutta.

Olemme opettajina paljon vartijoina, eikä työmme ole tarkoituskaan olla helppoa. Se ei silti saisi olla raskasta resurssien puutteen ja ympärillä vallitsevan muutosvastarinnan vuoksi. Taitava pedagoginen johtaja ymmärtää oman organisaationsa oppimispotentiaalin ja luo työyhteisöön osallisuutta ja omistajuutta sekä niiden kautta yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden ja arvostuksen kautta voimme muodostaa oppivan yhteisön, jossa on lupa innostua ja myös epäonnistua.

Tämä kirja on omistettu opettajille.

Raumalla joulukuussa 2018
Marika

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään Educassa perjantaina 25.1.2019 klo 13-14 Editan osastolla 6D50. Tilaisuutta ennen voit tulla kuulemaan Käänteisestä arvioinnista Open Loungelle klo 12-12.30. Tervetuloa!

Popular posts from this blog

Koulun johto, arvioinnin kehittäminen on teidän vastuulla

Käänteinen arviointi insinöörimatematiikassa

ITSEOHJAUTUVUUS tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, MITEN sellainen ollaan