Posts

Showing posts from December, 2022

Koulun johto, arvioinnin kehittäminen on teidän vastuulla

Image
Psykologia-lehti julkaisi joulukuussa 2021 teemanumeron Matematiikan oppiminen ja motivaatio, johon minulla oli kunnia kirjoittaa  kannanotto formatiivisen matematiikan arvioinnin puolesta . Näen tälle puheenvuorolle edelleen huutavaa tarvetta. Vaikka matematiikan osaamisen taso maassamme on kelvoton, formatiivinen arviointi ei edelleenkään ole juurtumassa osaksi opettajien toimintaa ja arvomaailmaa. Formatiivisessa arvioinnissa on kyse vastuullisesta opettamisesta ja eikö se ole juuri sitä, mitä maamme kipeästi kaipaa? Vaikka toisin voisi luulla, vastuullinen opettaminen on harvoin yksistään opettajan toteutettavissa. Vastuullinen opettaminen on kytköksissä oppilaitoksessa vallitsevaan arviointikulttuuriin ja sen kehittymisen johtamiseen. Suomalaisen koulumaailman ylpeydenaihe on tutkimusperustaisuus. Jostain syystä arviointiin kohdistuvia keskusteluja ei työyhteisöissä kuitenkaan toivoteta tervetulleiksi, eikä niihin liittyviä tutkimuksia opettajayhteisöissä juurikaan tunneta. Itse